Ειρήνη Μαρωνίτου - Life Coach

Η αγάπη και το πάθος μου για το Coaching με ωθούν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και να γίνω άξια εκπρόσωπος του.

Το όραμά μου είναι να καταφέρω να σταθώ υποστηρικτικά δίπλα σε ανθρώπους που επιθυμούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να προσπεράσουν εμπόδια, να αναγνωρίσουν την αξία τους, να αγαπήσουν εαυτόν, να ανακαλύψουν νέους δρόμους και νέους τρόπους επικοινωνίας και γενικότερα να εκπληρώσουν οποιοδήποτε αίτημα τους.

Eirini Maronitou Life Coach

Ειρήνη Μαρωνίτου
Life Coach

Τι είναι το Coaching;

Σύμφωνα με τον ορισμό που είχε δώσει ο Grant, το Coaching είναι μια συνεργατική, επικεντρωμένη στη λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα συστηματική διαδικασία στην οποία ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης, της εμπειρίας της ζωής, την αυτό-καθοδηγούμενη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee.

Υπηρεσίες Coaching

Coaching Προσωπικής Ενδυνάμωσης

 • διατύπωση & υλοποίηση στόχων
 • ενίσχυση αυτοπεποίθησης
 • αποδοχή εαυτού
 • διαχείριση stress
 • αναγνώριση & αντικατάσταση αποδυναμωτικών πεποιθήσεων
 • τοποθέτηση ορίων
 • αναγνώριση αξιών, οράματος ζωής
 • αναγνώριση δυνάμεων & θετικών στοιχείων
 • διαχείριση αναβλητικότητας
 • λήψη αποφάσεων

Coaching Ζεύγους

 • διατύπωση & υλοποίηση κοινών στόχων
 • δημιουργία υγιούς επικοινωνίας
 • δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
 • ενίσχυση συντροφικότητας
 • τοποθέτηση ορίων
 • θετική συμπεριφορά
 • επίλυση προβλημάτων
 • ενίσχυση των θεμελίων της σχέσης
 • δημιουργία κοινού νοήματος για την εξέλιξη της σχέσης
 • λήψη αποφάσεων
Eirini Maronitou Life Coach

FOLLOW ME