Γιατί να επιλέξω το Coaching;

Γιατί να επιλέξω το Coaching;

Μικρή ιστορική αναδρομή

Το Coaching κάνει την εμφάνιση του ως μια νέα πρακτική, στην Αμερική τη δεκαετία  του ’80. Πρόκειται για μια πρακτική που χρησιμοποιεί γνώσεις από την επιστήμη της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικοινωνίας και τη νευρολογική επιστήμη.

Σήμερα, η αξία του αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, καθώς το Coaching  λαμβάνει όλο και μεγαλύτερο χώρο στο τομέα της ψυχικής υγείας με εμφανή και μόνιμα αποτελέσματα στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Γιατί να επιλέξω το Coaching;

1. Δυναμικός χαρακτήρας

Αυτό που βασικά διαφοροποιεί το Coaching από άλλες πρακτικές είναι ο δυναμικός του χαρακτήρας. Όταν κάνουμε λόγο για δυναμική διαδικασία, εννοούμε ότι πρόκειται για μια τεχνική η οποία έχει μεγάλο βαθμό κινητοποίησης του coachee – πελάτη. Ο coachee, από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες, αποκτά μια δύναμη, μια ορμή και  μαθαίνει τρόπους, μέσω των οποίων μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά  τη ζωή του.

Πως επιτυγχάνεται αυτό;

Βασικό στοιχείο της Coaching διαδικασίας είναι ότι αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ Coach και coachee. Ο Coach δεν συμβουλεύει, ούτε δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά παρακινεί τον πελάτη, ώστε να βρει εκείνος τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τον εαυτό του. Τον κινητοποιεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από κάθε συμπεριφορά του και να επιλέξει νέους πιο αποδοτικούς και λειτουργικούς κώδικες συμπεριφοράς. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να απελευθερώσει τη δυναμική του και να βρίσκεται εκεί που μπορεί να είναι. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, ο coachee να:

  • Αναγνωρίζει τη δυναμική του και να την αξιοποιεί, όποτε χρειάζεται
  • Αναπτύσσει νέες ικανότητες, οι οποίες μεταφράζονται σε περισσότερο επιτυχή και ισορροπημένη ζωή, καθώς τις εφαρμόζει σε κάθε νέο ζήτημα που έρχεται στη ζωή του
  • Αντλεί από τον εαυτό του τη δύναμη που χρειάζεται για να υλοποιήσει όνειρα, ιδέες, στόχους
  • Επιλύει ζητήματα, πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως ταχύτερα
  • Είναι πιο συνειδητός
  • Βιώνει ικανοποίηση και ευτυχία

2. Εστίαση στο θετικό

Το Coaching εστιάζει στο θετικό. Αυτό σημαίνει, πως στη διάρκεια της Coaching συνεργασίας δεν εστιάζουμε στο πρόβλημα αλλά στις δυνατότητες που είτε έχει ο coachee και δεν γνωρίζει, είτε στη καλλιέργεια νέων δυνατοτήτων και τρόπων διαχείρισης της ζωής του. Πρόκειται για ένα ταξίδι ενδυνάμωσης και αφύπνισης, όπου ο coachee μαθαίνει να απελευθερώνει τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Το Coaching εστιάζει περισσότερο στη λύση παρά στο πρόβλημα. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει πως αποκλείει και δεν διαχειρίζεται αρνητικά συναισθήματα. Απλά, το κάνει με έναν πιο θετικά προσανατολισμένο τρόπο.

3. Εστίαση στο παρόν – μέλλον

Σε αντίθεση με τη Ψυχοθεραπεία, η οποία εστιάζει στο παρελθόν για τη θεραπεία τραύματος, το Coaching αναφέρεται στο παρόν και στο μέλλον. Στο Coaching οι ενδεχόμενες αναφορές στο παρελθόν γίνονται μόνο για λόγους κατανόησης κάποιων συμπεριφορών και είναι σύντομες. Επίσης, το Coaching είναι εστιασμένο στη δράση, δηλαδή εστιάζει αποκλειστικά στον στόχο και την αλλαγή και όχι τόσο στην ενδοσκόπηση και ανάλυση συναισθημάτων.

4. Χρονική διάρκεια

Το Coaching  αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία. Συχνά, κάνουμε λόγο για έναν κύκλο 10-15 συνεδριών. Ωστόσο, αυτό είναι περισσότερο ενδεικτικό, παρά δεσμευτικό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συνεργασία ολοκληρώνεται, όταν ολοκληρώνεται και η επίτευξη του αιτήματος ή των αιτημάτων που θέτει ο πελάτης.

5. Συνεδρίες

Οι Coaching  συνεδρίες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η ατομική συνεδρία διαρκεί περίπου 60 λεπτά και 60-80 λεπτά διαρκεί η συνεδρία ζεύγους. Έχει τη μορφή 1:1, δηλαδή Coach προς coachee (στην περίπτωση της θεραπείας ζεύγους coachee θεωρείται το ζευγάρι). Η δομή της συνεδρίας  είναι προκαθορισμένη, καθώς χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες τεχνικές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τέλος δεν έχει αυστηρά πλαίσια σε επίπεδο χώρου. Μια Coaching συνεδρία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε διαδικτυακά, είτε στο πλαίσιο ενός γραφείου, είτε σε εξωτερικό χώρο που ενδεχομένως κρίνεται ευεργετικός για τον πελάτη.

Βασικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη Coaching συνεργασία:

1. Η ετοιμότητα του coachee

Με τον όρο ετοιμότητα, εννοούμε το κατά πόσο ο coachee είναι έτοιμος, δεκτικός  και θέλει να αλλάξει και να υιοθετήσει νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς.

2. Η δέσμευση και η συνέπεια του coachee

Τόσο σε επίπεδο υλοποίησης των συνεδριών, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης όσων λέγονται, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

3. Η χημεία μεταξύ Coach και coachee

Αποτελεί πρωταρχικής σημασίας προϋπόθεση να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, κοινές αξίες, κοινές πεποιθήσεις μεταξύ των δυο.

4. Η εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα

 


 

Ως πιστοποιημένη Life Coach και έχοντας ως όραμα να σταθώ υποστηρικτικά δίπλα σε ανθρώπους που επιθυμούν να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να αναγνωρίσουν την αξία τους , να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και γενικότερα να εκπληρώσουν οποιοδήποτε αίτημα τους, σε προσκαλώ να γίνουμε κοινωνοί μιας νέας ζωής με όραμα, υλοποίηση και προσωπική εξέλιξη. Δεσμεύομαι πως θα εκπλαγείς όταν αναγνωρίσεις τις απεριόριστες δυνατότητες  που κρύβεις μέσα σου,  θα ενθουσιαστείς με τη νέα ζωή που θα δημιουργήσεις. Μια ζωή που σου αξίζει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενο άρθρο
Πως μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου γνωρίζοντας τις αξίες μου.